RE-THERM - keraaminen lämpöeristyspinnoite

Re-Therm on elastinen, vedenpitävä, kulutusta kestävä ja erittäin monikäyttöinen lämpöeristepinnoite. Sen toiminta perustuu keraamista ja piistä koostuviin onttoihin mikropalloihin, joiden sisällä on tyhjiö ja joilla on uskomattoman alhainen lämmönjohtavuus: 0,001-0.0015 W/(K·m).
Nämä nanopartikkelit yhdessä akryylipohjaisen polymeerisideaineen kanssa, antavat pinnoitteelle sen ainutlaatuiset ominaisuudet. Nestemäisenä sitä on helppo levittää vaikeimpiinkin kohteisiin ja muotoihin, missä se muodostaa yhtenäisen kalvon ilman pelkoa lämpövuodoista. Pinnoitteella voidaan estää myös kondenssin muodostuminen lämpötilaerojen johdosta.

Erittäin ohuena pinnoitteena Re-Therm mahdollistaa sellaisten kohteiden lämpöeristämisen joihin perinteiset eristeet eivät helposti sovellu. Sen käyttö sisäpuolisena eristeenä ei vähennä käyttökelpoista tilaa. Toiminta-alue on laaja: –60 – +250 ° С, eli sitä voidaan käyttää paikoissa joihin polyuretaani ja muut solurakenteiset eristeet eivät sovellu. Pintakäsittely voidaan tehdä suoraan pinnoille joiden lämpötila on 7-150 °С, mikä mahdollistaa työnteon ilman toiminnan käyttökatkoja.

Re-Therm parantaa työturvallisuutta työskenneltäessä kohteissa joissa on laitteita joilla on korkea pintalämpötila. Pinnoitekerroksen alhainen lämmönjohtavuus antaa tahattomassa kosketuksessa aikaa vetäytyä ennen vakavia palovammoja. Re-Therm on ympäristöystävällinen, eikä sisällä vaarallisia aineita. Vesiliukoisen tuotteen ohenteeksi ja työvälineiden pesuun riittää vesi.

 • Rakennukset: Parantaa seinä– ja kattopintojen eristystä sekä estää lämpövuodot hankalasti saavutettavissa paikoissa.
 • Kaukolämpö ja jäähdytys: Alentaa hukkalämpöä ja korroosiovaurioita siirtoputkistossa sekä keskuksissa.
 • Putkistot ja venttiilit: Vähentää lämpöhukkaa. Hankalatkin pinnat sekä muodot on helppo tavoittaa. Kaasun ja öljyn runkoputkistot.
 • Työturvallisuus: Alentaa pintalämpötilaa kuumilla pinnoilla.
 • Maatalous: Eläinsuojien ja siilojen lämpöeristys. Alentaa lämpökeskusten hävikkiä ja suojaa metallirakenteet.
 • Alusten runkoeristys: Estää kylmän meriveden kondenssiongelmat rungossa ja suojaa ruostumiselta sekä lämpöhukalta.
 • ATK-keskukset: Alentaa jäähdytyskustannuksia saleissa ja ilmanvaihtojärjestelmien putkistoissa, estäen hukkalämmön johtumisen.
 • Kuljetusvälineet: Kylmä– ja lämpökuljetusten kuormatilojen eristys. Ei rajoita hyötytilaa eikä lisää merkittävästi painoa.
 • Jalostamot: Vähentää siirtoputkistojen sekä venttiilien lämpöhukkaa ja suojaa ne korroosiolta. Estää kondenssiongelmia.
 • Säiliöt: Säänkestävä, helppo suojaus lämpötilavaihteluja vastaan. Estää auringon kuumentavan vaikutuksen ja kondenssivauriot.
Kestävä polymeeri

Re-Therm polymeerisideaine toimii samalla vesieristeenä, sillä se kestää vedenpainetta ja on joustava.
Re-Therm on ympäristöystävällinen, eikä sisällä vaarallisia aineita. Ohenteeksi ja työvälineiden pesuun riittää vesi.

Re-Therm koostuu pääasiassa keraamisista ja piipohjaisista ontoista mikropalloista (75-85 %) suspensiona nestefaasissa, yhdessä akryylisideaineen ja lisäaineiden kanssa. Tämä koostumus tekee Re-Therm pinnoitteesta vedenpitävän, joustavan ja kestävän ulkoisille rasitteille (UV-säteily, lämpötila, kosteus). Nestemäisen lämpöeristeen lämmönjohtavuus on kymmenen kertaa pienempi kuin perinteisten tuotteiden.
Nestemäisen lämpöeristeen testauksessa on huomioitava tuotteen erilainen toiminta ja pinnoitekerroksen ohuus perinteisiin eristeisiin verrattuna. Pintalämpötilan mittaus ei yksinään anna totuudenmukaista kuvaa eristysominaisuuksista.

Kiehumistesti
Lämmönjohtavuutta testatessa kuvaavin tapa esittää Re-Therm pinnoitteen toimivuus eristeenä, on veden kiehuminen. Vesi tunnetusti kiehuu 100 °С lämpötilassa.
Pinnoitetaan sähkövastuksella varustettu testilevy (esim. metalliastia tai keittolevy) puoliksi Re-Therm pinnoitteella. Molemmille puolille laitetaan vettä ja mitataan alustan, pinnoitteen sekä veden lämpötila kiehumispisteeseen saakka.
Kuten huomaamme, vesi kiehuu pinnoitetulla testilevyllä vasta 160 °С pintalämpötilassa!
Tämä johtuu pinnoitteen alhaisesta lämmönjohtavuudesta. Vaikka pinnoitekerros on vain 2 mm paksu, sen eristyskyky on vertaansa vailla.

kiehumistesti kiehumistesti2

Kuumavesitesti
vesitesti vesitesti

Testiputkistoon (pituus n. 50 m) syötetään 40, 60 ja 90 °C vettä ja mitataan ulostulevan veden lämpötila, jota käytetään verrokkiarvona 100 % (punainen palkki).
Putkisto pinnoitetaan Re-Therm:llä, 2 mm kerroksella ja toistetaan testi. Mitattaessa ulostulevan veden lämpötila, huomataan että lämpöhukka (putken kautta haihtunut lämpö) on 42-50 % pienempi ensimmäiseen testiin verrattuna. Vesi tulee siis merkittävästi kuumempana perille.

 • Rakenne: modifioitu polymeeri, keraami- ja piipohjaiset ontot mikropallot (10–80 μm ), korroosionestolisäaineita
 • Toiminta-alue: -60 – +170 °С (hetkellisesti +250 °С)
 • Lämmönjohtokyky: 0,001-0,0015 W/(K•m)
 • Työvälineet: ruisku, tela tai sivellin.
 • Kerrospaksuus n. 0,5 mm/käsittelykerta
 • Väri: valkoinen (sävytettävissä)
 • Säilyvyys: 1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa

 • Lataa PDF tiedosto