Plasmalaitteet - normaalipaine

Normaalipaine plasma toimii vapaassa ilmassa ilman erillistä alipainekammiota. Tämä mahdollistaa suurienkin kappaleiden käsittelyn. Normaalipaineplasmalla on tiettyjä rajoituksia käsiteltävän kappaleen muodolle, koska plasmasuihkun ulottuvuus on rajallinen. Myös syvät kolot ja kaarevat muodot voivat joskus tuottaa hankaluuksia.

PlasmaBeam laitteilla voidaan käsitellä lähes kaikkia materiaaleja, koska plasmasuihku ei ole jännitteellinen tai jännite on hyvin alhainen. Se soveltuu mainiosti myös elektroniikkakomponenttien käsittelyyn. Käsitellyn alueen leveys yhdellä suuttimella on n. 8-12 mm ja käsittelynopeus vaihtelee muutamasta senttimetristä minuutissa (lasi, keraamit, jotkut metallit) aina useaan metriin sekunnissa (muovit, pahvi, ym).
Useammalla suuttimella käsittelyalaa saadaan kasvatettua tai käsittelyä nopeutettua.
PlasmaBeam ohjaukseen käytetään yleensä

APC500 koronakäsittelylaite soveltuu sähköä johtamattomien pintojen käsittelyyn. Käsittelyala on leveydeltään n. 60 mm ja plasmakaari mukautuu laajempiin pinnanmuotojen vaihteluihin tavalliseen normaalipaineplasmaan verrattuna.

APC500 -laitteen plasmasuihku on jännitteellinen.

Koronakäsittelyä ei tule käyttää sähköä johtavien materiaalien yhteydessä, tämä voi olla hengenvaarallista.

Normaalipaineplasman yleisin käyttöalue on pintojen täsmäpuhdistuksessa ja aktivoinnissa. Pääsääntöisesti käsittely suoritetaan automaattisesti suuttimen robottiohjauksella.