RE-FLAME - palosuojapinnoite

Re-Flame on maalinkaltainen, siveltävä tai ruiskutettava pinnoite, joka suojaa rakenteita tulipalon aiheuttamalta kuumuudelta ja rakennevaurioilta.
Hallitsemattomasti valloilleen päässyt tuli on erittäin vaarallinen, oli kyseessä asuinrakennus, ajoneuvo tai teollisuuden tuotantolaitos. Tuli aiheuttaa lähes aina mittavat vahingot, joista ihmishenkien menetys on kaikkein raskain. Taloudelliset menetykset ovat usein suuria, vaikka vakuutus korvaisikin vahinkoja. Rajattukin palo saattaa tuhota pintarakenteiden lisäksi koko rakennuksen. Teräs- ja betonirakenteet vaurioituvat hyvin lyhyessä ajassa korjauskelvottomiksi.

Jotta saadaan lisäaikaa sammutus- ja pelastustöihin, rakenteet tulisi suojata tulipalon aiheuttamalta kuumuudelta. Re-Flame paisuva palosuojapinnoite turpoaa lämmön vaikutuksesta jopa 50 kertaiseksi. Paisuessaan Re-Flame muodostaa heijastavaa vaahtoa jolla on hyvin alhainen lämmönjohtokyky ja joka estää tulta vaurioittamasta metallirakenteita, hilliten liekin lämpötilaa jopa 90 minuuttia. Tämän ajan oletetaan olevan riittävä pelastushenkilöstön saapumiseen, ihmisten evakuoimiseen, ja rakennuksen sammutukseen ennen sen romahtamista.

Re-Flame ei pelkästään suojaa rakenteita, se voi estää tai rajoittaa tulipalon pääsemistä alkua pidemmälle. Mikäli rakenteet eivät pääse syttymään, tulella ei ole mahdollisuutta edetä alkulähdettä pidemmälle. Mahdollistaa palosuoja-alueen luomisen tai pelastautumisreitin suojaamisen rakennuksissa.

Sisätiloissa Re-Flame voidaan maalata suoraan kohteeseen. Ulkona kosteissa olosuhteissa tarvitaan suojaava pinnoite Re-Flame kerroksen päälle. Tähän sopii esim. R-Composit vesieristys pinnoite.

 • Asuinrakennukset: suojaamaan asuintilat ja antamaan asukkaille aikaa pelastautua tulipalon sattuessa. Autotallit ja harrastetilat joissa säilytetään palavia nesteitä tai suoritetaan tulitöitä.
 • Teollisuus: tuotanto-, korjaus-, huolto- ja muut tilat joissa tehdään tulitöitä. Varastot joissa säilytetään tai käsitellään palovaarallisia aineita. Palavien nesteiden varastot. Huoltoasemat
 • Yhteiskunta: kulttuurihistorialliset kohteet, julkiset liikennevälineet, asemarakennukset, huolto- ja korjaamotilat, rakennukset, säiliöt, tietoliikennekeskukset sekä runkokaapelit
 • Liikennevälineet: moottoritilat, linja-autot, junat, veneet ja laivat, asemarakennukset
 • Maatalous: lämpökeskukset, tuotantorakennukset, siilot ja varastot
 • ATK-keskukset: palvelinsalit, sähkökeskukset, kaapelitilat
 • Jalostamot: tuotannolle kriittiset palovaaralliset alueet, säiliöt, siirtoputkistot, kemikaalivarastot
Kantavat rakenteet

Re-Flame palosuojapinnoitteella voidaan suojata esim. teollisuushallien kantavat kattorakenteet tulipalon varalta. Kattoristikoiden suojaaminen perinteisillä materiaaleilla on erittäin hankalaa ja kallista. Monimutkaiset muodot voidaan suojata ainoastaan villoittamalla ne ja sen jälkeen koteloimalla eriste.
Re-Flame palosuojapinnoitus on helppoa ja nopeaa. tuote voidaan sivellä, telata tai ruiskuttaa hankaliinkin kohteisiin helposti, eikä ulkonäköä rumentavaa massiivista kotelointia tarvita.

Re-Flame KÄSITTELYN TAVOITTEET

 • Suojella ja pelastaa ihmishenkiä
 • ihmisten turvallinen evakuointi rakennuksen sisältä määritetyssä ajassa
 • turvapaikan tai -alueen perustaminen rakennukseen tietyksi ajaksi
 • omaisuuden ja tavaroiden suojelu
 • eri yksiköiden, rakennusten osien ja laitteiden paloturvallisuus
 • palon leviämisen estäminen
 • kohteiden eristäminen tulelta

Re-Flame TOIMINTAPERIAATE
Altistuessaan avotulelle Re-Flame palosuojapinnoite laajenee ja muodostaa tuhkamaisen vaahtokerroksen joka suojaa käsiteltyä pintaa ylikuumenemiselta.

KAASUPOLTINTESTI
Testissä 0,5 mm kartonkilevy pinnoitetaan 3 x Re-Flame palosuojalla, jolloin pinnoitteen kerrospaksuudeksi tulee 1,5 mm.
Testilevyä kuumennetaan kaasupolttimella jonka liekin lämpötila on 1600 °C. Tämä simuloi hyvin tulipalossa esiintyvää kuumuutta. Pinnoitteen saavutettua 200 °C lämpötilan, pintaan alkoi muodostua suojaava vaahtokerros. Vaahdon tarkoitus on suojata alustaa kuumuudelta.
poltintesti poltintesti2

20 minuutin testipoltto ei aiheuta mitään vaurioita testilevyyn, sillä taustapuolelta mitattu 174 °C maksimilämpötila on alhaisempi kuin puun tai paperin syttymislämpötila.
Huolimatta pitkästä kuumennusajasta, kartonkilevy ei syttynyt palamaan tai hiiltynyt. Ymmärrettävästi myöskään metalli- tai betonirakenteet eivät vaurioidu tässä lämpötilassa.

poltintesti3 poltintesti3

Kuumavesitesti
lämpötilat

Testi osoittaa selvästi kuinka tehokas palonsuojapinnoite Re-Flame on ja miten se suojaa tulelta ja kuumuudelta.

 • Rakenne: vesiohenteinen pinnoite, kiintoainepitoisuus >72%, partikkelikoko <60 μm, suhteellinen tiheys 1,3
 • pH: 5-7
 • Toimintaikä:
  sisätiloissa 30 vuotta
  ulkona 20 vuotta
 • Työvälineet: ruisku, tela tai sivellin. Kerrospaksuus n. 0,5 mm / käsittelykerta
 • Väri: valkoinen, sävytettävissä pastelliväreihin
 • Säilyvyys: 1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
PALONKESTO:
Paloluokka (minuuttia) Massa paksuus mm

Pinnoitepaksuus

(kuiva) mm

Peittokyky kg/m2
45 3,4 0,7 1,25
60 3,4 1,35 2,25
90 5,8 1,65 2,7

 • Lataa PDF tiedosto