Paryleenipinnoitus

Mitä paryleeni on?

Paryleeni on perusmuodossaan (paryleeni N) orgaaninen polymeeri, joka koostuu pelkästään vety- (H) ja hiiliatomeista (C). Paryleeni on hydrofobinen ja vastustuskykyinen lähes kaikille kemikaaleille. Paryleeniä muodostuu erityisessä prosessissa, jossa kemikaali jalostetaan ja muutetaan pyrolyysin avulla ensin monomeereiksi ja sitten edelleen polymeeriksi jäähdytetyn kohteen pinnalle. Käsittely tapahtuu alipainekammiossa n. 0,1 mbar paineessa. Tätä menetelmää ei käytetä millään muulla pinnoitteella. Tästä johtuen paryleenipinnoitukseen vaaditaan erityisesti sitä varten suunniteltu laitteisto.

Paryleenilla on taloudellista merkitystä vain ohutpinnoitteena. Polymerointi tehdään kaasumaisella monomeerilla kylmälle alustalle. Kaikki nestemäiset pinnoitteet sisältävät kaasusulkeumia ja pinnoite pyrkii kutistumaan paikallisesti. Tämä johtaa aukkoihin, reunojen ja kulmien paljastumiseen ja epäyhtenäiseen kalvopaksuuteen. Polymeroimalla paryleeni suoraan kaasufaasista, molekyylit yhtyvät toisiinsa, jolloin pintaan ei muodostu huokosia. Näin saavutetaan vakiokalvopaksuus molekyylitason mittakaavassa, alkaen 1 μm kerrospaksuudella. Pinta on läpinäkyvä, vieraita aineita hylkivä ja kestävä.

Pinnoitettaessa kappaleeseen ei kohdistu termistä kuormitusta. Lähes mitä tahansa materiaalia voidaan päällystää paryleenilla.

Paryleeni on bioyhteensopiva ja se on hyväksytty elintarvikekontaktiin.


Paryleenin käyttöalueita

 • lääketiede / farmasia
 • elektroniikka / anturitekniikka
 • ilmailu- ja avaruusteollisuus
 • ajoneuvoteollisuus
 • yleisteollisuus

Paryleenipinnoitteiden ominaisuudet ovat ylivoimaisia muihin pinnoitteisiin verrattuna:

 • erittäin tarkka kerrospaksuus kappaleen muodosta riippumatta
 • terävien kulmien ja särmien peittävyys
 • tunkeutuu erittäin kapeisiin rakoihin
 • tiivis rakenne myös erittäin ohuina kerroksina, alkaen 1 μm
 • neste- ja kaasutiivis
 • toimii kosteussulkuna
 • eristää sähköiseltä läpilyönniltä
 • suojaa hapettumiselta
 • suojaa materiaaleja vanhenemiselta
 • elintarvike- ja biologinen yhteensopivuus
 • ei ympäristövaikutuksia
 • suuri lämmönkesto (Paryleeni F-AF 4)

Paryleenit ovat bentseenijohdannaisia. Paryleeni N kohdalla bentseenirenkaan vetyatomit on korvattu CH2-ryhmällä bentseenin vastakkaisissa kulmissa, joten tyyppi N on itsesiassa puhdasta hiilivetyä. Korvaamalla yksi tai useampia vetyatomeja halogeeneilla, voidaan muodostaa erilaisia paryleeniversioita.


Halogeenittoman perustyypin Paryleeni N lisäksi, kaupallisessa käytössä ovat myös Paryleeni C, D,
F-VT4 sekä F-AF4. Kaikki Paryleenityypit omaavat edellä mainitut ominaisuudet.


Mikäli tarvitaan tiettyjä erityisvaatimuksia koskien korkeiden lämpötilojen kestävyyttä, sähköisiä ominaisuuksia tai suojauskykyä, oikean paryleenityypin valinta tulee tehdä huolella.

Paryleenilla on lukuisia käyttökohteita sovelluksissa joissa vaaditaan ehdotonta suojausta. Tämä on erityisen tärkeää olosuhteissa, joissa kompromissit eivät ole hyväksyttävissä.

 • elektroniikkakomponenttien suojaus korkean turvallisuuden ja kestävyysvaatimusten alueilla (ilmailu- ja avaruusteollisuus)
 • kun komponentit altistetaan äärimmäisiin ympäristöolosuhteisiin
 • arvokkaiden esineiden hyvin pitkäaikainen suojaus (antiikkiesineet, korut)
 • tiivisteiden pitkäaikainen suojaus haurastumista vastaan
 • diffuusiosuojaus (putket, säiliöt)
 • lääketieteessä mm. implanttien suojaus ihmiskehon nesteiltä, sekä tarvittaessa alhaista kitkaominaisuutta (katetrit, kanyylit, stentit, neulat)
 • anturien suojaus syövyttäviltä aineilta; metallien suojaus
 • tarvittaessa suorituskykyistä pinnoitetta joka täyttää mm. US MIL ja US NBC vaatimukset sotilas- tai avaruusteollisuudessa. Paryleenilla on UL (Underwriters Laboratories) hyväksyntä käytöstä tuoteturvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa.
 • Paryleenilla on FDA hyväksyntä sekä USP (United States Pharmacopeia) luokka VI sertifikaatti joka sallii esteettömän kosketuksen elintarvikkeiden, lääkkeiden ja elävän kehon kudoksien kanssa, sekä käytön lääketieteen ja lääkealan käyttökohteissa.

Lääketiede
Paryleeni on bioyhteensopiva ja kestää kaikkia ihmiskehon nesteitä. Sopii hyvien sulkuominaisuuksiensa ansiosta implantteihin (esim. sydämentahdistimet), eristämään niistä mahdollisesti liukenevia aineita.
Alhainen kitkaominaisuus mahdollistaa stenttien, neulojen ja katetrien vaivattoman asettamisen.
Paryleeni kestää kaikki yleisimmät sterilointiprosessit.
Täyttää ISO 10993 vaatimukset lääketieteellisten laitteiden biologisesta yhteensopivuudesta.


Elektroniikka ja anturitekniikka
Sopii kohteisiin joissa elektroniset komponentit altistuvat syövyttäville aineille, kosteudelle tai säteilylle. Laitteet ja anturit joissa vaatimuksena on korkea turvallisuus, kuten - lääketieteelliset laitteet, avioniikka, ilmailuelektroniikka, elektroniset ohjauslaitteet ajoneuvoissa, navigointilaitteet, jne.
Soveltuu myös mittalaitteisiin aggressiivisessa ympäristössä, kosteussuojaukseen, LED lamppuihin pidentämään niiden käyttöikää, sekä sähkölaitteiden kosteussuojaukseen.


Ilmailu- ja avaruusteollisuus
Suojaamaan järjestelmiä joissa erittäin suuri riski ihmishenkien menettämisen tai suuret kustannukset. Elintärkeiden komponenttien suojaus, anturit, optiset komponentit jne.
Paryleenipinnoitus lisää ilmailu-, navigointi- ja moottorielektronisten laitteiden turvallista käyttöikää täyttäen korkeimmat ilmailu- ja sotilasstandardit (US MIL-I-46058C, UL, NBC AR 70 / AFR 80-38 / Navinst 3400,2).
Paryleeni HT suojaa suurienergiseltä säteilyltä varsin alhaisella kerrospaksuudella (kun vaatimuksena on alhainen paino/tilavuus-suhde).


Teollisuus ja laitostekniikka
Tiivisteet, anturit, elektroniset komponentit, optisten komponenttien itsepuhdistava pinnoitus, kosteudelta suojaava eristepinnoitus, LED-tekniikka, elastomeerien suojapinnoitus otsonia, hiilivetyä ja UV-säteilyä vastaan.

Diener electronic valmistaa useita paryleenipinnoitukseen sopivia laitteita, joita voidaan räätälöidä käytetyn prosessin vaatimien ominaisuuksien mukaan.

Parylene P6
Soveltuvat pinnoitteet: paryleeni N, C, D, F-VT4
Kammion tilavuus: n. 6,2 l
Pyrolyysi: 1,6 kW / max. 750 °C

Parylene P30
Soveltuvat pinnoitteet: paryleeni N, C, D, F-VT4
Kammion tilavuus: n. 37,7 l
Pyrolyysi: 2 kW / max. 700 °C

 • Lataa PDF tiedosto

Paryleenipinnoitus (452 kb) • Lataa PDF tiedosto

Paryleeni - tekniset ominaisuudet (240 kb) • Lataa PDF tiedosto

Plasmakäsittely (754 kb)