Hyper 2000

Hyper 2000 on hydrofobinen (vettä hylkivä) lisäaine/pinnoite, joka soveltuu kaikille huokoisille rakennusmateriaaleille. Hyper 2000 on silikan ja luonnon selluloosamateriaalien seos. Yhdessä ne muodostavat ihanteellisen tiivistävän ja vettähylkivän suojan huokoisille pinnoille seinissä ja lattioilla.
HYPER 2000 tunkeutuu alustaan ja reagoi kemiallisesti betonin kalsiumhydroksidin (CH) kanssa, muodostaen tiiviin ja vakaamman kalsiumsilikaatti-hydraatin (CSH). Tämä antaa käsitellylle kohteelle mainion vedenkestävän suojan ja nostaa pinnan pH-arvoa mikä parantaa rakenteen korroosionkestävyyttä.
Käsittely parantaa alustan kulutuskestävyyttä tiiviin ja vakaan mikrorakenteen ansiosta. Tämä pidentää huomattavasti alustan käyttöikää ja vähentää huoltotarvetta.

Hyper 2000 suojaa rakenteet pakkasen aiheuttamalta rapautumiselta, estämällä veden imeytymisen alustaan. Pinnat pysyvät puhtaina ja pienikin sadekuuro huuhtoo kertyneen pölyn ja muun lian pois. Hyper 2000 käsittely ei muodosta suljettua kalvoa, vaan pinta säilyttää hengittävyytensä ja mahdollistaa kosteuden haihtumisen rakenteista.

Käyttökohteita

 • tiilikatot: helpottaa puhtaanapitoa, vähentää sammalkasvustoa, vähentää lumen kertymistä pienentäen lumikuormaa, lisää katon käyttöikää
 • piharakenteet: pihalaatat, ajoluiskat, muurit, portaat, pengerrykset
 • rakennukset: seinärakenteet, allasrakenteet, terassit, pilarit, sokkelit, kellarit, takat, rapatut pinnat
 • teollisuus ja julkiset rakenteet, laiturirakenteet, sillat, siilot, tunnelit, majakat, varikot, jne.

Ulkona olevat betoni- ja kivirakenteet ovat kestäviä, mutta niilläkin on rajattu käyttöikänsä. Sääolosuhteet, ilmansaasteet ja lämpötilanvaihtelut rapauttavat ennenpitkää vahvimmankin rakenteen. Erityisesti betoni on arka vaurioille, mikäli sitä ei suojata asianmukaisesti.
Hyper 2000 ei toimi perinteisen pinnoitteen lailla, vaan se muokkaa alustan rakennetta tehden siitä vahvemman. Käsittely lisää pintarakenteen lujuutta n. 10 %. Tämä parantaa kulutuskestävyyttä ja lisää rakenteen käyttöikää.

Sisätilat

Hyper 2000 voidaan käyttää sisätiloissa kaikilla kiviainespinnoilla, joko pintakäsittely- tai lisäaineena laastin ja betonin seassa.
Käsite pinnoite on sikäli harhaanjohtava, että silikaattipohjaiset tiivistysaineet tunkeutuvat kiviaineksen pintakerrokseen ja reagoivat siellä kemiallisesti tiivistäen ja kovettaen pinnan. Ilmiö on kemiallinen, eikä varsinaista "pinnoitekerrosta" ole näkyvissä.
Käyttökohteita ovat mm. lattiat ja seinäpinnat, portaat, takat ja hormit, sekä autotallit, harrastetilat, jne.

Rakentamisen ja remontoinnin aikana Hyper 2000 ominaisuudet pääsevät parhaiten oikeuksiinsa. Varsinkin kosteiden tilojen rakentamisessa tai remontoinnissa kaikki muuraus ja tasoitemassat kannattaa lisäaineistaa. Suojaamalla vesieristyksen alla olevat rakenteet Hyper 2000, vesi ei pääse imeytymään ja vaurioittamaan rakenteita edes vesieristeen pettäessä!

Katot

Kiviainespintaisilla katoilla, kuten tiili, betoni, mineriitti, ja vastaavat, Hyper 2000 pinnoitus helpottaa katon huoltoa merkittävästi.
Ilmansaasteiden aiheuttama sammaloituminen pH-tason laskun johdosta korjaantuu ja edellytykset uuden kasvuston muodostumiselle estyy. Pinta hylkii vettä ja katolle kertyvä pöly sekä muut saasteet huuhtoutuvat pienenkin sadekuuron mukana pois. Kattotiilien pinnasta tulee kovempi ja katon elinikä pitenee.
Talviset lämpötilan vaihtelut eivät rapauta katetta, koska vesi ei pääse imeytymään pinnan huokosiin ja siten rikkomaan katteen pintarakennetta jäätyessään. Lumi on helpompi poistaa katolta, koska se ei pääse tarttumaan pintaan kiinni. Tämä vähentää lumikuorman aiheuttamaa rasitusta talon rakenteille.

Piharakenteet

Pihan kivi- ja betonirakenteet hyötyvät suojauksesta usealla tavalla. Käsittelemällä pihakivetys, ajoluiskat, muurit, ym. rakenteet Hyper 2000 liuoksella, niiden huoltotarve vähenee merkittävästi. Pinnan tiivistymisen johdosta niistä tulee pölyämättömiä ja kestävämpiä. Vesi ei pääse imeytymään pintoihin, ja se on helpommin ohjattavissa pois talon ja muiden rakenteiden luota.

Pakkasen aiheuttamat vauriot piharakenteille vähenevät, koska routaa ei pääse muodostumaan edellyttäen että pintavesi on ohjattu pois asianmukaisin kallistuksin.

Hyper 2000 käyttökohteet erilaisissa yritysten ja yhteiskunnan kohteissa ovat monipuoliset.Hyötyjä saadaan lähes kaikissa rakenteissa jotka ovat kovassa kulutuksessa tai alttiita sääolosuhteille.

 • teollisuus ja liikekiinteistöt: lattiat, seinäpinnat, varastot, lastausalueet ja -laiturit, pysäköintihallit
 • satamat: laiturirakenteet, terminaalit, pysäköintialueet, varastot, ajoluiskat
 • liikenneväylät: sillat, luiskat, tunnelit, kosteudelle alttiit rakenteet
 • infrastruktuuri: vesitornit, majakat, varikot, siilot
 • rakennukset: sairaalat, varastot, varikot, ajoluiskat, pysäköintihallit
 • lentokentät: terminaalit, lentokonesuojat, kävelysillat, huoltotilat
 • hautausmaat: hautakivet, muistomerkit, kappelit, huoltorakennukset

Betonirakenteet

Ulkotiloissa sijaitsevat betonirakenteet joutuvat ankaralle rasitukselle pohjoisen ilmastomme ja kovan kulutuksen johdosta. Vaikka betoni on suhteellisen edullinen ja kestävä materiaali, sitä rasittaa ajan kuluessa rapautuminen. Pakkasen aiheuttama rapautuminen johtuu veden tunkeutumisesta betonin huokosverkkoon, joka jäätyessään laajenee ja aiheutta mikrohalkeamia. Tämä itseäänruokkiva tapahtuma edistää kosteuden pääsyä yhä syvemmälle rakenteeseen, heikentäen sitä ajan kuluessa. Veden tavoittaessa raudoitusteräksen, sen syöpyminen edelleen heikentää rakennetta yhä kiihtyvään tahtiin.

Happosateet liuottavat betonin emäksiä alentaen sen luonnollista pH-arvoa ja aiheuttaen karbonatisoitumisen. Karbonatisoitumiseksi kutsutaan betonin neutraloitumisreaktioita, joiden seurauksena betonin huokosveden pH-arvo alenee.
Kloridikorroosio aiheuttaa usein rajua ja pistemäistä raudoitteen syöpymistä haurastuneessa betonissa. Sitä kiihdyttävät erityisesti meriympäristö suoloineen ja liukkaudentorjuntaan käytetyt tiesuolat.

Hyper 2000 on kehitetty torjumaan ja ehkäisemään näitä ongelmia. Se soveltuu käytettäväksi impregnointiaineena tai lisäaineena betonivaluissa.
Impregnoinnilla tarkoitetaan kyllästämistä, jolloin betonin pintakerroksen rakennetta muutetaan. Pintakerros muuttuu vettähylkiväksi ja se kovettuu paremmin kulutusta kestäväksi.

Betonin lisäaineistus muuttaa betonimassan rakennetta läpeensä, joten vaikutus ulottuu koko valuun. Ymmärrettävästi tämä toimii vain uusissa kohteissa ja korjausrakentamisessa.

Tekniset tiedot:

 • Ulkonäkö: väritön neste
 • pH: 11
 • Säilyvyys tiiviste: 1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
  Käyttöliuos: käyttöliuos tulee säilyttää suljetussa tiiviissä astiassa.
 • Toiminta-aika: 5-15 vuotta

Sekoitussuhde:

 • Impregnointi (pintakäsittely): 1:1 aina 1:8, alustasta riippuen
 • Lisäaineistus:
  - vesieristyksessä: 1:50 (1 litra, 50 kg sementtiä kohti)
  - korjausrakentaminen: 2 : 50 (2 litraa, 50 kg sementtiä kohti)

 • Lataa PDF tiedosto